Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” -ийн санхүүжилтээр Ханбогд сумын сургуулиудад англи хэлний кабинет, сэтгэл зүйчийн өрөө тохижуулав

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр Ханбогд сумын сургуулиудад англи хэлний кабинет, сэтгэл зүйчийн өрөө тохижуулав

“Даланзадгад сумын үйлдвэрлэлийн бүсийг бохирын нэгдсэн шугамд холбох” төслийн ажил эхэллээ

“Оюутолгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд шинээр байгуулж байгаа үйлдвэрлэлийн бүсийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй цуврал төслүүдийн нэг  “Үйлдвэрлэлийн бүсийг бохирын шугамд холбох төсөл”-ийн шав тавих, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх үйл ажиллагаа 2022.03.20-ны өдөр боллоо.

““Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” -ийн санхүүжилтээр санхүүжүүлсэн Ханбогд сумын төвийн цэвэр бохир усны шугам сүлжээг байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа

“Оюутолгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Ханбогд сумын сумын гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам байгуулах” төслийн барилга угсралтын ажил амжилттай хэрэгжиж дууслаа. Төслийн гүйцэтгэгчээр орон нутгийн “Шүтээн эрдэнэ” компани ажиллаж, төлөвлөсөн хугацаанаас өмнө барилга угсралтын ажлыг ийнхүү амжилттай гүйцэтгэсэн тул холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу захиалагч тал аймгийн ЗДТГ болон, аймгийн ГХБХБГ, Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар, санхүүжүүлэгч “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” болон гүйцэтгэгч “Шүтээн-эрдэнэ” компанийн  төлөөлөл оролцсон Улсын комисс 2022-12-08 ний өдөр ажиллаа.

“Оюутолгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу хөгжлийг Дэмжих Сан” харилцааны хороо хуралдлаа

Энэ удаагийн хурлаар “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас 2022 оны сүүлийн улиралд санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг хэлэлцэн дараах төслүүдийг санхүүжүүлэх саналыг дэмжин сангийн Удирдах зөвлөлд хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд хандив үзүүллээ.

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ын Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Өмнөговь аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын өвлийн бэлтгэл хангах, орон нутагт өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд зориулан 800.0 сая төгрөгийн хандив, тусламжийг олголоо.

"Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан"-ийн орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт 100 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд сум болон “Оюутолгой” компанийн хооронд 2015 оны 4 сарын 22-нд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, уг гэрээний хэрэгжилтийг хангах “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-г “Оюутолгой” компани үүсгэн байгуулсан өдөр 9 сарын 25.

Өмнөговь аймгийн соёл урлагийн ажилтны чуулга уулзалтыг ивээн тэтгэв

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд зохион байгуулагдаж буй аймгийн “Соёл, урлагийн ажилтны чуулга уулзалт зөвлөгөөн”-нд “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн ивээн тэтгэгчээр оролцлоо.

Өмнөговь аймгийн Музейн барилга “Оны шилдэг барилга”-аар шалгарлаа

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас 10.9 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлж “Аглут” компани барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн Өмнөговь аймгийн музейн барилга Монгол улсын оны “Шилдэг барилга”-аар шалгарлаа.