Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр

Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас Өмнөговь аймгийн ирээдүй хойч үеийн төлөө зориулан хэрэгжүүлдэг томоохон хөтөлбөрүүдийн нэг нь “Говийн оюу - Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөрийг 2024 онд 9 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.