Бичил зээлийн хөтөлбөр

Бичил зээлийн хөтөлбөр

Зээлийн дэлгэрэнгүй

Говийн оюу ХДС нь Ирээдүй хойч үеийн төлөө санг ХААН банктай гэрээ байгуулан байршуулсан бөгөөд уг санг Хадгаламж болон жижиг дунд бизнесийн дэмжих зээлийн хэлбэрээр байршуулсан.

Сангаас ХААН банкинд 1,894,252,329 төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрт, 2,383,820,391 төгрөгийг хадгаламж хэлбэрээр байршуулсан байгаа.

Хаан банк 1,894,252,329 төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрийг иргэдэд бичил зээл хэлбэрээр олгох бөгөөд дараах нөхцөлтэй байна.


ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

  • 80,000,000 төгрөг хүртэл
  • 7.2% /сарын 0.6%/
  • 60 сар хүртэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

  • 100,000,000 төгрөг хүртэл
  • 7.2% /сарын 0.6%/
  • 60 сар хүртэл

Амжилттай хэрэгжсэн төслүүдээс

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус байгууллага нь нийгмийн дэд бүтэц, тогтвортой хөгжил, орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийг үр ашигтай, зүй зохистой удирдах ажлыг хэрэгжүүлдэг.

Нэн ховордсон амьтан ургамлыг хамгаалах, шилжүүлэн нутагшуулах

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.