Маягт татах

Маягт татах

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

"Говийн Оюу ХДС" -ийн Төсөл хөтөлбөрийн санал авах маягт

МАЯГТ ТАТАХ


ХАНДИВ ТУСЛАМЖ

"Говийн Оюу ХДС" -ийн Хандив тусламжийн санал авах маягт

МАЯГТ ТАТАХ


ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ

"Говийн Оюу ХДС" -ийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн санал авах маягт

МАЯГТ ТАТАХ