“Ахмадын хөгжил сайн орчин” төсөл

“Ахмадын хөгжил сайн орчин” төсөл

ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Ханбогд сумын Галба ахмадын хороо нь 450 гаруй ахмадыг эгнээндээ багтаан тэдний эрх ашиг, нийгмийн баталгааг хангахад тодорхой хувь нэмэр оруулан байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг идэвх санаачилгатай хамт олон юм. Тус ахмадын хороо нь 2019 онд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр “Эрүүл насжилт” төслийг санаачлан хэрэгжүүлж ахмадуудынхаа эрүүл, урт удаан, идэвхтэй амьдралыг дэмжихэд чиглэсэн дасгалын тоног төхөөрөмжтэй болж байсан. Ахмадууд сардаа 3-4 удаа уулзалт, сургалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулдаг бөгөөд илүү тохилог орчин бий болгохоор төслийг санаачилсан.


ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Ахмад настны хэрэгцээнд тулгуурлан тэдэнд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, биеэ даасан байдал, идэвх оролцоог хангах, дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.


ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ

  • Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Ахмадын хороонд шаардлагатай тавилга, техник хэрэгсэл нийлүүлж, ахмадын өргөө тохижуулсан.

ҮР ДҮН

  • Ханбогд сумын 445 ахмад төслийн үр шимийг хүртэнэ.
  • Ахмадууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тохилог, тав тухтай орчин бүрдэнэ.
  • Ахмадуудад шаардлагатай сургалт, мэдээллийг хамгийн хялбар, энгийн хэлбэрээр олж авахад нь дэмжлэг болно.